Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Svenska allmänna skatter

Definition

Statlig inkomstskatt och kommunalskatt är exempel på svenska allmänna skatter.

Lagrum

9 kap. 4 § IL

Kommentar

Svenska allmänna skatter är inte avdragsgilla kostnader.

Deklaration

Ej avdragsgilla skatter återläggs i INK2 ruta 4.3 a.