Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Takbelopp

Definition

En gräns för hur mycket som maximalt kan beskattas i inkomstslaget tjänst vid utdelning eller kapitalvinst på kvalificerade andelar.

Lagrum

57 kap. 20, 20 a, 21 och 22 §§ IL

Kommentar

Takbeloppet beräknas för varje närståendekrets. För utdelning uppgår takbeloppet till 90 inkomstbasbelopp (ibb) per år. Takbeloppet för kapitalvinst uppgår till 100 ibb och gäller kapitalvinster på avyttringar i ett företag under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren.

Om den skattskyldige tillsammans med övriga i närståendekretsen fått utdelning eller kapitalvinst som medför beskattning i inkomstslaget tjänst med 90 ibb respektive 100 ibb enligt ovanstående beskattas överskjutande del med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 2

Takbeloppet ska beräknas för varje bolag för sig.

RÅ 2009 not. 171

Vid beräkning av takbeloppet efter en omvänd fusion fick personerna tillgodoräkna sig en tidigare tjänstebeskattad del av en kapitalvinst när samma aktier säljs en andra gång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%