Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tävlingsvinst

Definition

Vinst t.ex. i idrottstävlingar och andra priser som avser någon form av prestation.

Lagrum

8 kap. 4 § IL

Kommentar

Tävlingsvinster är skattefria om de

  • - inte hänför sig till anställning eller uppdrag,

  • - inte består av kontanter eller liknande, och

  • - avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast hundratal kronor, dvs. 1 400 kr för 2020 (samma för 2019).

Med tävlingsvinster avses inte enbart vinster i idrottstävlingar, utan också vinster i alla slags tävlingar som innehåller ett moment av prestation. Till denna kategori räknas dock inte tävlingar som anordnas av arbetsgivaren.

Vinster till anställda på grund av en prestation som kan kopplas till tjänsten är alltid skattepliktiga för de anställda.

Det är möjligt för idrottsutövare att bedriva sin idrottsverksamhet via bolag under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet (se Skatteverkets ställningstagande 050318, dnr: 130 156509-05/111). I sådana fall kan tävlingsvinster, prispengar och ersättningar för att ställa upp i tävlingar redovisas av bolaget.

Tänk på

Om en tävlingsvinst är skattepliktig är arrangören skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på värdet av vinsten. Arrangören ska även lämna kontrolluppgift.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...