Innehåll

Definition

Betalas ut under en viss tid och upphör när den försäkrade uppnår en viss ålder eller dör.