Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tidningar och facklitteratur

Lagrum

11 kap. 8 § IL

Kommentar

Facklitteratur som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda är normalt ett skattefritt arbetsredskap. Även prenumerationer på dagstidningar till bostaden kan vara ett skattefritt arbetsredskap.

En förutsättning för att ett arbetsredskap ska vara skattefritt för de anställda är att det är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna. När det gäller prenumerationer på dagstidningar är denna gränsdragning svår och en prövning måste göras i det enskilda fallet.

Skatteverket har i ett ställningstagande (050502, dnr: 130 225096-05/111) gett sin syn på vilka anställda i tidningsföretag som kan omfattas av skattefriheten för fri tidning i bostaden. Skatteverket anser att personal med journalistiska arbetsuppgifter (journalister, fotografer och grafisk personal) inte ska beskattas för fri tidning i bostaden. Även personer som tillhör ledningsgruppen ska undantas från beskattning för sådan tidningsförmån.

Rättspraxis

RÅ 1998 not. 144

En prenumeration på Dagens Medicin till bostaden var skattefritt som arbetsredskap för en sjuksköterska.

RÅ 2004 ref. 101

Flera prenumerationer på dagstidningar till bostaden var skattefritt som arbetsredskap för en chefredaktör.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%