Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Tillfällig anställning eller tillfälligt uppdrag

Definition

Arbete i högst en månad på ort som är belägen minst 50 km från bostaden.

Lagrum

12 kap. 9 § IL

Kommentar

Beroende på anställningsform kan två arbetstagare med olika anställningsform anses ha tjänstestället på olika platser om de tillfälligt arbetar på samma ort. Tillfälligt anställda eller tillfälliga uppdragstagare anses ha tjänstestället på arbetsorten och tillsvidareanställda anses vara på tjänsteresa. Det har missgynnat tillfälligt anställda då de inte ha kunnat få ”skattefri” kostnadsersättning som tillsvidareanställda.

Nya regler har därför införts som innebär att oavsett anställningsform så ska tillfällig anställning eller tillfälligt arbete på annan ort i högst en månad jämställas med tjänsteresa. Ett ytterligare krav är att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 50 km.

Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda ska avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter göras på samma sätt som för tjänsteresa.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på kostnadsersättningar för arbete om utförts efter den 31 december 2021.