Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tjänstekort  employee travel season ticket

Kommentar

Olika typer av tjänstekort tilldelas ofta den som reser mycket i tjänsten. Det kan t.ex. vara årskort på SAS, SJ eller lokaltrafiken. Ofta får dessa kort också användas för privata resor, t.ex. resor till och från arbetet. Den anställde ska då förmånsbeskattas för marknadsvärdet för dessa resor, dvs. vad det skulle kostat den anställde att köpa varje enskild resa själv.

Lämnas ingen redogörelse för hur kortet använts och det inte finns några inskränkningar i möjligheten att använda kortet privat så anser Skatteverket att förmånen bör värderas till kostnaden för hela årskortet.

Det är den faktiska användningen av kortet för privata resor som beskattas. Om den anställde inte gör några privata resor uppkommer ingen förmånsbeskattning. I sådana fall bör arbetsgivaren och den anställde upprätta ett avtal där det framgår att kortet inte får användas för privat bruk.

Lokala och regionala periodkort förutsätts vara anskaffade för privat bruk. Den anställde ska då beskattas för hela kortets värde. För att undvika beskattning ska arbetsgivaren förvara periodkorten och endast lämna ut dem till de anställda i samband med tjänsteresor.

Utgifter för tjänstekort är normalt avdragsgilla i verksamheten, antingen som en utgift i verksamheten eller som lön, om årskortet ses som en skattepliktig förmån för en anställd.

Rättspraxis

1987 ref. 81

Den anställde ska beskattas för privata resor med tjänstekort.

 

tjänsteresa

tjänsteställe

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%