Innehåll

Definition

Den pension som en anställd genom avtal med sin arbetsgivare har rätt till när den anställde uppnår en viss ålder.

Lagrum

28 kap. och 58 kap. IL