Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Trängselskatt

Definition

Skatt som tas ut för fordon som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstad.

Lagrum

lagen om trängselskatt

Kommentar

Trängselskatt är avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Det gäller både tjänsteresor och resor till och från arbetet.

Tjänsteresor med egen bil

En anställd som betalar trängselskatt vid tjänsteresor med egen bil får avdrag för dessa i sin inkomstdeklaration. Trängselskatten omfattas inte av någon avdragsbegränsning vilket innebär att avdrag medges från första kronan.

Om arbetsgivaren ersätter en anställd betald trängselskatt i samband med tjänsteresor med egen bil ska den anställde inte beskattas. Skatten är avdragsgill för arbetsgivaren.

Om den anställde har både tjänsteresor och privata resor under samma dag anses trängselskatten i första hand avse tjänstekörningen (Skatteverkets ställningstagande 090218, dnr: 131 172662-09/111).

Privata resor med egen bil

Om arbetsgivaren ersätter en anställd för erlagd trängselskatt för resor till och från jobbet uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde.

Om den anställde har både tjänsteresor och privata resor under samma dag anses trängselskatten i första hand avse tjänstekörningen (Skatteverkets ställningstagande 090218, dnr: 131 172662-09/111).

Privata resor med förmånsbil

Fr.o.m. den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatt och infrastrukturavgift i bilförmånsvärdet. Det innebär att om arbetsgivaren betalar trängselskatten för privata resor så har den anställde fått en skattepliktig förmån. Förmånen ska påföras andra månaden efter det att en passage skett. Skatteverket anser i ett ställningstagande (171123, dnr: 202 459817-17/111) att den anställdes körjournal även bör omfatta kompletterande anteckningar om passager vid betalstationer för att man ska kunna avgöra om passagen skett i tjänsten eller privat. Om maxbeloppet för en dag, med stöd av körjournal och kompletterande anteckningar, kan hänföras till tjänsteresor ska ingen förmån påföras.

Förmånen kan alternativt beräknas genom proportionering utifrån Transportstyrelsens information om erlagd trängselskatt och antalet passager. Informationen kan lämnas i form av singelavi (antal passager per dag), samlingsavi (antal passager per månad) eller detaljerad information (uppgift om klockslag, betalstation m.m.).

Exempel:

Arbetsgivaren har valt singelavi. Av denna framgår att trängselskatt en dag har påförts med 200 kr och för tio passager. Den anställdes körjournal och anteckningar visar att sju passager avser tjänsteresor och tre passager privata resor. Förmånen kan då beräknas till 60 kr (3/10 x 200) för den dagen.

Om man har valt månadsavi sker proportioneringen på samma sätt som ovan med utgångspunkt i de månatliga antalet passager och belopp.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%