Innehåll

Definition

Förfarande som innebär att en majoritetsägare kan tvinga minoritetsägarna att sälja sin aktier till majoritetsägaren.

Lagrum

44 kap. 3 och 28 §§ IL

22 kap. 1 § ABL

Kommentar

En aktieägare som äger mer än 90 procent av aktierna (inte rösterna) i ett bolag kan tvinga minoritetsägarna att sälja sina aktier. Minoritetsägarna kan också kräva att majoritetsägaren löser in aktierna.

Om parterna inte kommer överens om priset ska en skiljenämnd tillsättas. I dessa fall kan kapitalvinsten normalt inte beräknas förrän skiljenämnden bestämt lösenpriset.

Om köpeskillingen är beroende av en framtida händelse beskattas den tillkommande köpeskillingen när storleken på beloppet är känt.

Se även

avyttring