Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition

Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m.

Lagrum

11 kap. 17 § IL

Kommentar

Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstrukturering, personalavveckling eller liknande kan arbetsgivaren, utan att den anställde blir beskattad, bekosta utbildning eller annan åtgärd som är av betydelse för att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Reglerna gäller även om syftet är att den anställde ska få ett annat arbete hos den befintliga arbetsgivaren.

Skattefriheten omfattar kurskostnader, litteratur m.m. Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren.

Med annan åtgärd menas åtgärder som ska hjälpa den anställde att få ett nytt arbete. Det kan också vara t.ex. psykologkontakter som inte sker i sjukvårdande syfte.

Skattefriheten gäller inte för anställda som redan har en utbildning som ger dem möjlighet att utan svårighet få arbete hos en annan arbetsgivare.

Bokföring

Utgifter för utbildning tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Tänk på

Förmån av fri utbildning enligt ovan gäller inte förmån som utges av fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag till den som är företagsledare, delägare eller närstående till någon av dessa.

Är arbetsgivaren enskild näringsidkare gäller reglerna inte för anställda som är närstående till arbetsgivaren.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%