Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Utgiftsränta

Definition

Kostnad för kredit.

Kommentar

Ränteutgiften på en kredit är det man betalar utöver kapitalbeloppet. Till ränteutgifter räknas också ersättning för att nyttja beviljade krediter, som t.ex. byggnadskreditiv eller checkräkningskredit.