Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Utländsk värdepappersfond

Definition

Behandlas som en svensk värdepappersfond.

Lagrum

48 kap. IL

Kommentar

Under förutsättning att den utländska fonden omfattas av UCITS-direktivet behandlas den som en svensk värdepappersfond. Det spelar inte någon roll vilken legal form fonden har så länge den omfattas av UCITS-direktivet.