Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Utskiftning

Definition

Överföring från ett subjekt till ett annat utan att det sker en motstående prestation.

Lagrum

42 kap. 16 § IL

Kommentar

Utskiftning görs bland annat vid likvidation av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Även när ett moderbolag delar ut aktier i ett dotterbolag till sina ägare brukar detta benämnas som en utskiftning även om det formellt är en utdelning.

Vid utskiftning är det vitigt att säkerställa att inte överföringen ska bli föremål för uttagsbeskattning.

Se även

lex Asea