Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utsläppsrätter

Definition

En rätt att släppa ut växthusgaser.

Lagrum

17 kap. 22 b § IL

Kommentar

Utsläppsrätter utgör lagertillgångar för den som:

  • - är berättigad till tilldelning av utsläppsrätter enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, dvs. bedriver verksamhet som kräver tillstånd för utsläpp av växthusgaser, eller

  • - bedriver handel med utsläppsrätter i sådan omfattning att innehavda utsläppsrätter utgör lagertillgångar, dvs. bedriver värdepappershandel.

För alla andra innehavare utgör innehavda utsläppsrätter en typ av kapitaltillgång.

Om ett företag, som inte är berättigat till tilldelning av utsläppsrätter och inte bedriver handel med utsläppsrätter, vill klimatkompensera kan man göra det genom att förvärva utsläppsrätter och sedan begära att de tas bort ur EU:s register över utsläppsrätter. Utgiften för att förvärva utsläppsrätterna är dock inte avdragsgill i sådana fall. Detta då de utgör kapitaltillgångar och borttagning av utsläppsrätterna ur EU:s register inte jämställs med avyttring.

Utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar utgör lagertillgångar om den skattskyldige har tilldelats sådana eller driver en verksamhet som berättigar den skattskyldige att bli tilldelad utsläppsrätt.

Utsläppsrätter är ett näringsbidrag för de som driver verksamhet som berättigar till tilldelning av utsläppsrätter. Detsamma gäller för de som tilldelas utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Bokföring

Värdering av utsläppsrätter som utgör lager är frikopplat från redovisningen. Särskilda skatteregler styr lagervärderingen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%