Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Värdepapper

Definition

En tillgång som representerar ett ekonomiskt värde.

Kommentar

Ett värdepapper är en bred definition som omfattar till exempel fordringar, aktier, optioner obligationer och konvertibler. För att kunna avgöra hur ett värdepapper ska beskattas är det viktigt att klassificera värdepappret. Det kan till exempel vara marknadsnoterade delägarrätter eller en näringsbetingad andel.

Det är även viktigt att ta ställning till om värdepappret är en kapitaltillgång eller lagertillgångar.

Deklaration

En nedskrivning av kapitalplaceringsandelar återläggs i INK2 ruta 4.3 b.

En skattefri utdelning dras av i INK2 ruta 4.5 b.

En bokförd kapitalvinst dras av i INK2 ruta 4.7 a.

En bokförd kapitalförlust återläggs i INK2 ruta 4.7 b.

En skattepliktig kapitalvinst tas upp i INK2 ruta 4.7 e.

En avdragsgill kapitalförlust dras av i INK2 ruta 4.7 f.

En bokförd vinst från handelsbolag/kommanditbolag dras av i INK2 ruta 4.8 a.

En skattepliktig vinst från handelsbolag/kommanditbolag tas upp i INK2 ruta 4.8 b.

En bokförd förlust från handelsbolag/kommanditbolag återläggs i INK2 ruta 4.8 c.

En avdragsgill förlust från handelsbolag/kommanditbolag dras av i INK2 ruta 4.8 ruta d.

Bokföring

För kapitaltillgångar finns det skatteregler som styr periodiseringen, vilket gör att redovisningen och beskattningen skiljer sig åt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%