Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Väsentlig anknytning

Definition

En tidigare bosatt fysisk person som har så många anknytningsfaktorer till Sverige att denne anses obegränsat skattskyldig.

Lagrum

3 kap. 7 § IL

Kommentar

Enligt lagtexten ska man bland annat beakta följande anknytningsfaktorer:

  • om personen är svensk medborgare,

  • hur länge personen varit bosatt här,

  • om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

  • om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

  • om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

  • om personen har sin familj här,

  • om personen bedriver näringsverksamhet här,

  • om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här,

  • om personen har en fastighet här,

  • liknande förhållanden.

För att avgöra om det föreligger väsentlig anknytning ska man göra en samlad bedöming och de faktorer som räknas upp är endast exempel. Det kan finnas andra relevanta omständigheter som till exempel en anställning eller styrelseuppdrag i svenska bolag.

Tänk på

Det kan vara svårt att jämföra olika omständigheter i rättsfall med en viss situation, då det sällan framgår hur olika anknytningsfaktorer viktas i bedömningen.

Rättspraxis

RÅ 2001 not. 113

En ägarandel på 10 % i ett svenskt aktiebolag ansågs inte leda till väsentlig anknytning. Personen ägde inte några andra tillgångar i Sverige och satt inte i bolagets styrelse.

RÅ 2010 not.80

Ett par som sålt sin permanentbostad, och sedan direkt köpt en annan bostad, har ansetts ha väsentlig anknytning.

RÅ 2002 not. 153

En person har ansetts ha väsentlig anknytning då denne inte har visat att man bosatt sig utomlands.

RÅ 2003 ref. 52

Om en make i ett äktenskap är bosatt i Sverige leder det till väsentlig anknytning för den andre maken.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%