Innehåll

À contobetalning är detsamma som förskottsbetalning. Det är enbart en likvidtransaktion och påverkar inte eller styr intäkts- eller kostnadsredovisningen.

Löpande bokföring

Förskott från kunder krediteras konto 2420 Förskott från kunder (BAS 2023). Förskott till leverantör debiteras konto 1480 Förskott från varor och tjänster eller 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.