Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Alecta pensionsförsäkringar

Arbetsgivare kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen. ITP (t.ex. ITP 1 och ITP 2) är industrins och handelns tilläggspension och ITPK är en kompletterande pension till ITP. Även TGL, tjänstegrupplivförsäkring, för tjänstemän kan tecknas hos Alecta (www.alecta.se).

Avgiften för Alecta-försäkringarna beräknas procentuellt på en av företaget lämnad uppgift om de anställdas preliminära lönesumma. Avstämning görs sedan mot faktisk lönesumma. Premien beror även på tjänstemannens ålder. Normalt får företaget varje månad en gemensam faktura på månadens avgift för ITP och TGL. Månaden därpå ska fakturan vara betald.

Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se) och PTK, Privattjänstemannakartellen, har etablerat ett särskilt administrationsbolag, Collectum AB, som hanterar de privatanställda tjänstemännens val av pensionsförvaltare för ITPK. Collectum AB ansvarar för anslutning av nya företag till tjänstepensionen ITP men all löpande administrationsverksamhet inom Collectum sköts av Alecta. Fakturan från Alecta har Collectum AB(www.collectum.se) som avsändare.

Försäkringar är inte momsbelagda, försäkringar.

Löpande bokföring

Erlagda avgifter till Alecta/Collectum debiteras normalt konto 7410 Pensionsförsäkringspremier. Arbetsgivaren ska betala särskild löneskatt på ITP- och ITPK-premierna, särskild löneskatt på pensionskostnader. Mer information om vad som ingår i löneskatteunderlaget kan hämtas på Alectas och Collectums webbplatser.

Arbetsgivare som tecknat pensionsförsäkring för tjänstemannagrupper enligt ITP-planen tillsammans med tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos Alecta får avgiften för båda försäkringarna på gemensam faktura. Det innebär att om man använder konto 7410 Pensionsförsäkringspremier så kommer kontot att omfatta kostnaden också för TGL, arbetsmarknadsförsäkringar.

Bokslut

Eftersom företaget vanligtvis får en faktura varje månad på månadens preliminära avgift behövs normalt ingen periodisering av denna i bokslutet. Slutavräkningen gentemot faktisk lönesumma innebär att företaget antingen får pengar tillbaka eller blir skyldig mer pengar. Detta regleras på nästa faktura tillsammans med påförd eller avdragen ränta. För att undvika större differenser, och därmed behov av periodisering, bör företaget anmäla alla löneförändringar redan inför nästa månadsfaktura.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 39-41 §§ ÅRL lämna vissa upplysningar om löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala kostnader, noter.

Se uppslagsordet Alecta i Rätt Lön.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...