Innehåll

Med allmänningsskog menas område som satts av till besparingsskog i Dalarnas län och Gävleborgs län eller till allmänning vid avvittring (enskild mark skiljs från statens) i Västerbottens och Norrbottens län. Allmänningsskog tillhör ägarna av de fastigheter för vilka skogen vid storskifte eller avvittring etc. är förenad med rätt till delaktighet i skogen.

För mer information, se lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

I K2 finns särregler för bland annat allmänningsskogar, se framför allt punkt 4.36.