Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Återbäring

Till kunder som t.ex. köper regelbundet eller i stora kvantiteter lämnar vissa företag återbäring eller mängdrabatt, s.k. bonus. Återbäringen utbetalas ofta, liksom bonusen, i efterskott. För det säljande företaget innebär återbäringen en intäktsreduktion och för det köpande företaget en kostnadsreduktion om återbäringen beräknas vid inköpstillfället eller erhålls samma räkenskapsår som inköpet görs. Vid försäljning som berättigar kunden behöver hänsyn tas till återbäringen så att företaget inte redovisar för höga intäkter. Vid inköp till lager behöver hänsyn tas till återbäring om den är mer än försumbar för att lagervärderingen ska bli korrekt (och inte för hög).

En återbäring som erhålls under ett efterföljande räkenskapsår redovisas normalt som en övrig rörelseintäkt, exempelvis på konto 3990 Övriga ersättningar och intäkter.

I ekonomisk förening sker vinstutdelning till medlemmarna i form av medlemsåterbäring, medlemsåterbäring i ekonomisk förening.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...