Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ändamålsbestämda medel

Villkorade gåvor utan återbetalningsskyldighet intäktsredovisas vid gåvotillfället och ingår därmed i årets resultat det år som gåvan erhålls. Omföring görs sedan inom eget kapital eftersom gåvor som villkorats eller samlats in för ett specifikt ändamål särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Gåvor kan ändamålsbestämmas av givaren (ett eget val eller att pengar samla in för ett visst ändamål) eller av styrelsen (genom att balanserade vinstmedel öronmärks för ett visst ändamål). Ändamålsbestämda medel är en slags moralisk förpliktelse att utföra det uppdrag som pengarna samlades in till eller att göra en specifik aktivitet som styrelsen beslutat.

K3-regler

Ändamålsbestämda medel ska enligt punkt 36.3 (stiftelser) och punkt 37.3 (ideella föreningar) redovisas i egen post i eget kapital.

K2-regler

Enligt kommentarerna till punkterna 4.24 (stiftelser) och 4.31 (ideella föreningar) redovisas ändamålsbestämda medel inte som en egen post utan ingår som en del av eget kapital. Posten kan i stället särredovisas i not.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...