Innehåll

Ändamålskostnader är enligt Giva Sveriges Styrande riktlinjer sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.

Ändamålskostnader avseende medlemmar kan inkludera hjälpmedel i handikapporganisationer, tidningar, bemanning av jourtelefoner m.m. Observera att Medlem kan vara en egen funktion.

Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är en organisations utlandskontor, central projekthantering och projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningshandlingar för anslag. Tänk så här: Om ändamålet faller bort så faller även kostnaden bort = ändamålskostnad.

I ändamålskostnader ingår även samkostnader.