Innehåll

Med ett bankkort kan en privatperson handla, ta ut pengar på bankomat eller ta ut pengar utomlands. Varje gång en person använder kortet dras beloppet omedelbart från innehavarens person-, lönekonto eller sparkonto beroende på vilket konto som kortet är kopplat till. Eftersom bankkorten är avsedda för privatpersoner bör den som driver företag i stället utnyttja något av alternativen betalkort eller kontokort.