Innehåll

Betalningsvillkor i en faktura talar om hur många dagar (normalt 10, 15, 20 eller 30 dagar) från fakturadatum köparen har på sig att betala, dvs. den betalningstid som köpare och säljare har kommit överens om. Ibland skrivs ordet ”netto” till efter antalet dagar, t.ex. 30 dagar netto, en kvarleva från tiden då systemet med kassarabatt knutet till betalningsvillkoret användes, något som idag nästan helt försvunnit, rabatter. I stället tar säljaren ut dröjsmålsränta efter förfallodagen vid för sen betalning. Rätten till dröjsmålsränta är numera tvingande, dvs. den kan inte avtalas bort. Betalningsvillkoret ”kontant” i en faktura innebär enligt handelskutym (praxis) ca 10 dagars kredittid. Se även betalningsföreläggande och inkasso.

Om betalningsvillkoret är t.ex. 20 dagar innebär det att fakturabeloppet ska vara mottagaren tillhanda inom 20 dagar. För att undvika missförstånd skriver många företag i stället ut förfallodagen eller anger senaste betalningsdag.