Innehåll

Bokföringsmässigt resultat definieras i skatterätten, se Rätt Skatt.