Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad hos Bolagsverket (1 kap. 1 § BRL).

För att kunna registrera en bostadsrättsförening ska den ha minst tre medlemmar, antagit stadgar samt utsett styrelse och revisor (1 kap. 2 § BRL).

En lägenhet kan enligt 1 kap. 3 § BRL bara upplåtas med bostadsrätt till en medlem i bostadsrättsföreningen.

Beslut om att anta en ny medlem i en bostadsrättsförening tas av styrelsen. Mer bestämmelser och föreningens medlemmar återfinns i 2 kap. BRL.

Innan bostadsrättsföreningen upplåter lägenhet med bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket.

En bostadsrättförenings företagsnamn ska enligt 9 kap. 6 § BRL alltid innehålla ordet ”bostadsrättsförening”.

Löpande bokföring

En bostadsrättsförening är en juridisk person och därmed alltid bokföringsskyldig enligt 2 kap. 1 § BFL.

Bokslut

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska en ekonomisk förening alltid avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Årsredovisningen upprättas enligt ÅRL samt K3 eller K2.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...