Löpande bokföring

Företagets utgifter för anlitande av bud eller budfirma för att vidarebefordra t.ex. dokument, anbud, sekretessbelagd information eller varuprover kan redovisas som köpta tjänster (kontogrupp 65 Övriga externa tjänster). Anlitande av bud/budfirma för rena transporttjänster kan däremot redovisas som frakt (kontogrupp 57 Frakter och transporter).