Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Byggverksamhet

Med byggverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 39 kap. 11 § SFL.

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats ska enligt 39 kap. 11 a § SFL vara skyldig att föra en elektronisk personalliggare under förutsättning att byggherren har tillhandahållit utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggplatsen (exempelvis el). I den elektroniska personalliggaren dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och motsvarande för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska enligt 39 kap. 11 a § SFL inte dokumenteras i personalliggaren.

En byggherre behöver inte enligt 39 kap. 11b § SFL tillhandahålla utrustning förrän byggherrens sammanlagda kostnad för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp eller om byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamheten utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherrens skyldigheter kan överföras på en annan näringsidkare enligt 39 kap. 11 c § SFL som då självständigt ansvarar för uppgiften.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...