Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Cash and carry

Med cash and carry-försäljning avses försäljning i partihandel när en näringsidkare i partihandelslokalen hämtar kontant inköpta varor och själv ombesörjer hemtransporten av varorna. Detta är vanligt för byggmateriel och kontorsmateriel.

Bokföringsmässigt innebär cash and carry-försäljning att säljaren bokför försäljningen som kontantförsäljning om inte försäljningen faktureras till kunden. För köparen utgör inköp i partihandel kontantinköp eller inköp mot faktura.

Köparen måste alltid ha en verifikation som uppfyller kraven i BFL 5 kap. 7 §.