Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Datorreparationer

Löpande bokföring

Företagets utgifter för reparation och service av datorer och kringutrustning räknas, precis som reparation av arbetsmaskiner, verktyg, förbrukningsinventarier och övriga inventarier, normalt till företagets utgifter för reparation och underhåll.