Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Deposition

I vissa sammanhang måste företaget betala en deposition som en slags säkerhet/garantikapital under viss tid. Det är vanligt att företaget deponerar ett belopp för att få anbudsunderlag t.ex. inom byggbranschen. Beloppet utgör en fordran hos betalaren - och en skuld hos mottagaren - fram till dess beloppet återbetalats. I samband med leasing/hyra är det också vanligt att företaget får betala en särskild depositionsavgift.

Depositionen fungerar för det betalande företaget precis som en vanlig fordran men utan ränta, deposition vid leasing/hyra.

Depositionen fungerar för det mottagande företaget precis som en vanlig låneskuld men utan ränta, låneskulder.

Se uppslagsordet Deposition i Rätt Moms.