Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Differentierad moms

Med differentierad moms menas att moms utgår med olika skattesatser beroende på vilken slags omsättning det gäller.

Läs mer om moms i Rätt Moms.