Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Dispensbeslut enligt BFL

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt BFL (källa: Skatteverkets hemsida, Rättslig vägledning 2019):

  1. Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL).
  2. Att fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst samt juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad ska ha annat räkenskapsår än kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 2 § BFL).
  3. Att företag inom samma koncern får ha olika räkenskapsår (3 kap. 5 § BFL).
  4. Omläggning av räkenskapsår i andra fall (3 kap. 6 § BFL).
  5. Byte av redovisningsvaluta i vissa fall (4 kap. 6 § BFL).
  6. Att maskinläsbara medier får förvaras utomlands utöver de möjligheter som ges i bokföringslagen (7 kap. 4 § BFL).
  7. Att räkenskapsinformation får förstöras innan den sjuåriga arkiveringstiden har gått ut (7 kap. 7 §BFL).

Det är Skatteenhet 53, Box 2825, 403 20 Göteborg som handlägger dispenser enligt bokföringslagen hos Skatteverket.

 

Redovisningsvaluta

Räkenskapsår

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%