Innehåll

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast att betalningen bokförs då den kontoförts på företagets bank- eller checkkonto. Bankens avgift för denna betalningsförmedling kan debiteras konto 6570 Bankkostnader, avgifter.