Innehåll

En förkortning av Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, dvs. resultat före räntor, skatt och avskrivningar.