Innehåll

Med egenföretagare avses enligt vanligt språkbruk en fysisk person (privatperson) som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag/kommanditbolag.