Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Egen förvaltning, stiftelse

Egen förvaltning är ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en eller flera fysiska personer, se 2 kap. 2 § SL. Dessa fysiska personer bildar stiftelsens styrelse och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen ansvarar också enligt 2 kap. 8 § SL för att bokföringsskyldigheten enligt BFL eller, vissa fall SL, följs. Läs mer om egen förvaltning i 2 kap. 9-18 §§ SL.