Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Eget kapital i filialer

Eget kapital i en filial består normalt enbart av balanserade vinstmedel.

Löpande bokföring

I BAS finns inga särskilda konton för eget kapital i filialer. De konton som finns för aktiebolag föreningar kan användas även av filialer. Därmed används lämpligen konto 2090 Fritt eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.37 ska eget kapital ställas upp enligt följande i en filial som upprättar en årsredovisning enligt K2:

Post/summeringsradHär redovisas
Filialens kapital vid räkenskapsårets börjanFilialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början.
Insättningar eller uttag under åretSumman av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget.
Årets resultatÅrets resultat enligt resultaträkningen.
Filialens kapital vid räkenskapsårets slutFilialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut.

K Årsbokslut

Enligt punkt 4.23 ska eget kapital ställas upp enligt följande i en filial som upprättar årsbokslut:

Post/summeringsradHär redovisas
Filialens kapital vid räkenskapsårets börjanFilialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början.
Insättningar eller uttag under åretSumman av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget.
Årets resultatÅrets resultat enligt resultaträkningen
Filialens kapital vid räkenskapsårets slutFilialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%