Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Eget kapital i filialer

 

Eget kapital i en filial består normalt enbart av balanserade vinstmedel.

Löpande bokföring

I BAS finns inga särskilda konton för eget kapital i filialer. De konton som finns för aktiebolag föreningar kan användas även av filialer. Därmed används lämpligen konto 2090 Fritt eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.37 ska eget kapital ställas upp enligt följande i en filial som upprättar en årsredovisning enligt K2:

Post/summeringsrad

Här redovisas

Filialens kapital vid räkenskapsårets början

Filialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början.

Insättningar eller uttag under året

Summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget.

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen.

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

Filialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut.

K Årsbokslut

Enligt punkt 4.23 ska eget kapital ställas upp enligt följande i en filial som upprättar årsbokslut:

Post/summeringsrad

Här redovisas

Filialens kapital vid räkenskapsårets början

Filialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början.

Insättningar eller uttag under året

Summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget.

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

Filialens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%