Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Elektroniskt kassakvitto

Ett elektroniskt kvitto är ett kassakvitto (se 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9) som inte skrivs ut i pappersform utan som tas och skickas i elektronisk form på sådant sätt att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna, se 2 kap. 3 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 2 § SKVFS 2014:10.

Löpande bokföring

En bokföringsskyldig som tar emot ett elektroniskt kassakvitto ska som huvudregel arkivera denna elektroniska information.