Innehåll

Löpande bokföring

EU-bidrag och övriga offentliga bidrag som inte minskar anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång intäktsredovisas normalt när villkoren för stödet är uppfyllda, se K3 kapitel 24, K2 punkt 6.27-6.30, K ÅB 5.27-30 och IAS 20. Intäkten bokförs normalt på konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska EU-bidrag inte räknas in i nettoomsättningen vid bedömningen om ett företag ska få upprätta förenklat årsbokslut eller inte.