Innehåll

Inom näringslivet uppstår det ofta gränsdragningsproblem när det gäller var gränsen går mellan vad som är tillåten representation, kundvård (gåvor till kunder), sponsring, konferenser/konferensresor och vad som är mutor. Stor osäkerhet gäller sådana ”events” som till exempel luncher, middagar, kulturella och sociala aktiviteter och olika sportevenemang.

Institutet Mot Mutor, IMM, har tagit fram vägledande etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i näringslivet. Dessa regler har kompletterats med ett särskilt uttalande om events, ”Events i affärsverksamhet”. Både tidigare vägledningar och uttalandet om events kan hämtas på IMMs webbplatswww.institutetmotmutor.se.