Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Expansionsfond

En fysisk person som bedriver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan genom reglerna om expansionsfond spara vinstmedel i näringsverksamheten. Avsättning till respektive återföring av expansionsfond utgör en ren deklarationspost utan motsvarighet i bokföringen.

Se uppslagsordet Expansionsfond i Rätt Skatt.