Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Facktidskrifter, egna

Företagets utgifter för framställning av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär redovisas som en normal försäljningskostnad eftersom den riktas primärt mot nuvarande och presumtiva kunder. Framställning av personaltidningar utgör en personalomkostnad. Se även tidningar,  tidningar, tidskrifter, facklitteratur.

Löpande bokföring

Utgifter för framställning av egen facktidskrift debiteras normalt konto 6020 Egna facktidskrifter.