Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Faktura, innehåll

Både BFL och ML innehåller krav på innehållet på en fullständig faktura. Det ligger i båda parters intresse att fakturor innehåller all obligatorisk information.

Enligt 5 kap. 7 § BFL ska en verifikation innehålla följande:

 • när verifikationen har sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.),

 • när affärshändelsen inträffat (leveransdag för varor, period för överföring av tjänster av olika slag, prenumeration av tidning för ett kvartal, kursarvode för en viss dag och liknande),

 • beskrivning av vad affärshändelsen är, som ska gå att förstå,

 • belopp,

 • motpart, om det finns en sådan, samt

 • i förekommande fall även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen (avtal och liknande) samt var dessa finns tillgängliga,

 • verifikationsnummer eller annat identifikationstecken.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.6 ska uppgiften om motpart ovan omfatta information som gör det möjligt att identifiera motparten.

ML kräver sammanfattningsvis följande information för att en faktura ska anses vara fullständig:

 • Datum för utfärdande.

 • Löpnummer som ensamt identifierar fakturan.

 • Den skattskyldiges momsregistreringsnummer.

 • Kundens momsregistreringsnummer vid s.k. omvänd skattskyldighet.

 • Fullständigt namn och adress för den skattskyldige och hans/hennes kund.

 • De levererade varornas eller tjänsternas mängd, omfattning och art.

 • Dagen då leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst utförts eller slutförts eller dagen då à-contobetalning erlagts.

 • Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset (exkl. skatt) samt eventuell prisnedsättning eller rabatt.

 • Tillämpad momssats.

 • Moms att betala.

 • Vid undantag från skatt eller vid omvänd redovisning (”reverse charge”), relevant lagrum eller bestämmelse i EU-direktivet alternativt annan uppgift.

 • Vid nytt transportmedel - vissa uppgifter om transportmedlet.

 • Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet, relevant lagrum eller bestämmelse i EU-direktivet alternativt annan uppgift.

En förenklad faktura ska enligt ML innehålla följande uppgifter:

 • Datum för utfärdande.

 • Identifiering av säljaren.

 • Identifiering av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits.

 • Den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna (skattesats måste framgå).

Se uppslagsordet Faktura i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...