Färdigställandemetoden är ett annat namn för uppdrag till fast pris enligt alternativregeln, dvs. där nedlagda utgifter balanseras som pågående arbeten för annans räkning och intäktsredovisning sker när arbetet är slutfört.