Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Färdigställandemetoden

Färdigställandemetoden är ett annat namn för uppdrag till fast pris enligt alternativregeln, dvs. där nedlagda utgifter balanseras som pågående arbeten för annans räkning och intäktsredovisning sker när arbetet är slutfört.