Innehåll

Felräkningspengar är en vanlig benämning på kassadifferenser som uppstår genom att personalen ger kunden fel belopp tillbaka i växel. Felräkningspengar kan således vara både en positiv och negativ differens som uppkommer vid dagsavstämning av kassan.

Löpande bokföring

Om arbetsgivaren ersätter den anställde för att täcka dennes förluster på grund av felräkning debiteras konto 7318 Felräkningspengar.

Bokslut

För arbetsgivaren är den utbetalda ersättningen inte skattemässigt avdragsgill vilket innebär att felräkningspengar som bokförts på konto 7318 måste återföras vid beskattningen.