Innehåll

Löpande bokföring

Företagets utgifter för fordonsskatt (vägtrafikskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan i stället särskilda underkonton användas avseende fordonsskatt för personbilar respektive lastbilar.