Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Förenklad faktura

Begreppet förenklad faktura återfinns i ML.

Följande gäller förenklad faktura:

 • Förenklad faktura får användas om fakturans totalbelopp uppgår till högst 4 000 kr inklusive moms.

 • En förenklad faktura behöver enligt ML endast innehålla ett mindre antal uppgifter:

  • datum för utfärdandet,

  • identifiering av säljaren,

  • vilken typ av varor/tjänster som levererats/tillhandahållits,

  • den moms som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna den.

 • En förenklad faktura får inte användas om säljaren inte är etablerad i det EU-land där momsen ska betalas och köparen är skyldig att betala momsen (omvänd skattskyldighet). Detsamma gäller vid distansförsäljning av varor.

 • En förenklad faktura får utfärdas för en kreditfaktura (kreditnota) som då ska innehålla en hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de specifika uppgifter som ändras.

Enligt BFL gäller dessutom att det ska finnas ett verifikationsnummer.

Se även

Faktura

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...