Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förlängt räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret utsträckas till att omfatta högst 18 månader, se 3 kap. 3 § BFL.